Kategorija: Mintys

/ Mintys

Lyg trupinius renku savo stiprybės likučius.

/ Mintys

Panašiausi iš panašių esame su tais, kuriuos labiausiai kritikuojam.

/ Mintys

Atiduoti grąžą ir nepamiršti arbatos: mylėti, kai nemyli niekas.

/ Mintys

Žodžių dilgėlė paliečia net tą užančio kertę, kur slepi kažką net pats nuo savęs.

/ Mintys

Tu ir aš. Jis ir ji.  Mes lyg siūlų ritės, iš kurių gyvenimas audžia audinį…

/ Mintys

Nugaras atsukus gyventi įpratus, žiūrėti į akis – nepažįstamas menas.

/ Mintys

Atsigerti gali tik gerdamas iš savo gyvenimo indo, gerdamas iš kito apsinuodysi.

/ Mintys

Nors apsimeti bejausmiu, nejausti negali.

/ Mintys

Iliuzija lyg paukštis juostą nešantis snape, skraido ratais aplink vis stipriau juostą ant akių verždamas.

/ Mintys

Ilgiuosi skrydžio jo nepajautus, ilgiuosi tavęs, tavęs nepažinus.